HMS og KVALITET

 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Nogva Motorfabrikk AS (morselskap i Nogva konsernet) har satt arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i system.  Gjennom et aktivt HMS-system ønsker selskapet å skape vekst og varige verdier, samt bidra med gode relasjoner til sine medarbeidere og samfunnet rundt seg.

Null-skade filosofien gjelder for alle Nogva konsernets aktiviteter. Vi vil derfor i vårt daglige arbeid tilstrebe å hindre enhver form for ulykke og helseskade, samt skape trivsel på arbeidsplassen. Dette skjer gjennom et HMS-system hvor helse og sikkerhet planlegges på lik linje med produksjon, service, teknikk og økonomi.

 Kvalitetssikring ISO 9001 (sertifikat)

Nogva Motorfabrikk AS har et kvalitetssikringssystem i henhold til kravene i ISO 9001.   Selskapet ønsker, gjennom sitt dokumenterte kvalitetssikringssystem, å oppnå tilfredsstillende kvalitet og service på sine produkter og tjenester. Kontinuerlige forbedringer, godt lederskap og kundetilfredshet er blant flere kvalitetskriterier vi i Nogva alltid har i fokus.

Miljø ISO 14001 (sertifikat)

Gjennom styrte rutiner og kontinuerlig forbedring etterstreber vi å finne løsninger slik at det ytre miljøet ikke blir skadet eller forringet. Nogva Motorfabrikk AS har en målsetting om null rapporteringspliktige utslipp. Det er etablert et system for kildesortering. Nogva Motorfabrikk AS er sertifisert etter miljøstyringssystemet ISO 14001.

   

 
 
 
Lukk

Takk for din henvendelse

Vi tar normalt kontakt innen 24timer.