NOGVA KJØPER 51% AV HEIMDAL PROPULSION

 
 
 
PRESSEMELDING
SØVIK / MOLDE 15.08.2017

Nogva Motorfabrikk AS har inngått avtale om kjøp av 51% av aksjene i Heimdal Propulsion AS. Oppkjøpet og samarbeidet gir begge selskap mulighet til å levere mer komplette pakkeløsninger innenfor et høyere effektområde, noe som gir de tilgang på et større marked. I forbindelse med dette endrer Heimdal Propulsion AS navn til Nogva Heimdal Propulsion AS.


KOMPLETTE PAKKELØSNINGER I ET HØYERE EFFEKTOMRÅDE

For både Nogva Motorfabrikk AS og Heimdal Propulsion AS betyr samarbeidet et stort konkurransefortrinn, siden de nå sammen kan tilby komplette pakkeløsninger i et høyere effektområde enn de kan i dag. Å kunne levere både motor, gir og propell uten å være avhengig av flere parter, gjør det enklere og mer effektivt både for kunden og selskapet.
Begge selskapene kommer fra samme bakgrunn som motorprodusent tidlig på 1900-tallet, og vi har samme mentalitet bak det vi driver med. Nå skal vi sammen fortsette å utvikle fremtidsrettede og komplette fremdriftsløsninger i større bredde og i høyere effektområde. Summen av Heimdal og Nogva blir veldig bra, sier Kjell Norvoll, administrerende direktør i Nogva.


SAMME VERDIGRUNNLAG
Selskapene deler også samme syn på kundebehandling, og har stort fokus på å opprettholde de gode og langvarige kundeforholdene de har bygd opp. Både de ansatte og kundene kan forvente stabilitet og kvalitet i løsningene fra de to selskapene.


NOGVA OG HEIMDAL PROPULSION UTFYLLER HVERANDRE
Heimdal Propulsion AS ble etablert i 1916 med basis i motorproduksjon. Etter hvert skiftet fokuset over til produksjon av gir- og propelleranlegg til mindre og mellomstore fartøy.
Nogva Motorfabrikk AS ble etablert i 1913, også med motorproduksjon som grunnlag for virksomheten. Motor har alltid stått sentralt for Nogvas virksomhet og i tillegg har de produsert gir og propelleranlegg, men til noe lavere motoreffekter enn Heimdal.

  • Vi ser at vi har utviklingsmuligheter sammen med Nogva. Heimdal og Nogva sine produkt komplementerer hverandre godt, så dette er fremtidsrettet tenking, sier Svein Tore Tande, daglig leder i Heimdal Propulsion.
Nogva er en stor leverandør av komplette fremdriftsanlegg og aggregater til offshore og supply, fiskebåter, ferger, handelsfartøyer og akvakultur over hele verden.


FOR MER INFORMASJON KONTAKT:
Kjell Norvoll, administrerende direktør i Nogva Motorfabrikk AS, 
+47 91 39 78 41 / kjell.norvoll@nogva.no

Svein Tore Tande, daglig leder i Heimdal Propulsion AS, 
+47 924 52 155 / svein.tore@heimdalprop.com 
 
 
 
Lukk

Takk for din henvendelse

Vi tar normalt kontakt innen 24timer.