Nogva propell

-Vribare propeller
-Propeller med akselomstyring
-Utvendig justerbare propeller
-Faste propeller

 
Vripropell
Nogva produserer vripropellanlegg for motoreffekter opptil ca. 600-700HK. I samarbeid med andre produsenter kan vi levere vripropellanlegg og komplette fremdriftsanlegg for hele motorprogrammet opptil 2700HK.

 

Type
Akseldiameter
(mm)
Antall blad
Propelldiameter
(mm)
Tegning
1100-50
50
3
600-750
1131-60
60
3
750-950
1131-65
65
3
750-1050
N4-215-65
65
4
800-1000
N4-215-70
70
4
800-1000

ES25
85
3
950-1350
N4-260-85
85
4
900-1200
N4-310-100 
100 
1000-1400 
 


Hvorfor vripropell?

- Vripropellen brukes for å optimalisere framdriften. Ved å kontrollere propellens vridning (stigning), kan du hele tiden ta ut 100 % av motorens effekt på riktig motorturtall. Dette hindrer overbelastning av motor når fartøyet er tungt lastet.

- Ved manøveroperasjoner i sakte fart har du full kontroll på fartøyet og ønsket motorkraft er alltid tilgjengelig ved at motorturtall kan velges fritt. Propellens vridning avgjør om fartøyet går fremover, akterover eller ligger stille.

Nogva og andre norske propellprodusenter har deltatt i et mangeårig utviklingsprosjekt ved Marintek. Sammen har vi utviklet effektive programmer for propelldesign og -analyse. Disse programmene kompletterer årelang erfaring og erfaringsdata når vi utvikler propellanlegg og designer propellblader. Resultatet er effektive propeller som verdsettes høyt av brukerne.

Nogva har de senere årene opparbeidet spisskompetanse på propellanlegg til arbeidsbåter for akvakultur. Disse båtene har gjerne et fartsområde rundt 15-20knop og trenger robust, effektiv og pålitelig fremdrift. Skrogene er som oftest i aluminium, som kan være er utsatt forstøy- og vibrasjonsproblemer. Våre løsninger motvirker disse problemene ved å minimalisere propellenes impulser mot skroget.

 

 

Nogva vripropeller er konstruert for tilslutning til gir med innebygget servo (som alle Nogva-gear). Propellbladenes stigning styres ved at omstyringssystemet drar/skyver på trekkteinen inne i propellakslingen.
 
ANDRE PROPELL PRODUKTER

Fast justerbare propeller
Nogva propeller kan også leveres i fast justerbar utgave, som tillater nøyaktig justering av propellens stigning til en gitt lastkondisjon. Justeringen skjer fra utsiden mens fartøyet er på slipp.  
Denne løsningen er en god mellomløsning. Den gir ikke vripropellens fleksibilitet, men er langt mer fleksibel enn en ordinær fast propell. Vi ser ofte at fartøyers vekt øker med tiden, og dette kan kompenseres for ved å justere propellens stigning. Fast justerbare propeller krever et ordinært gear med vendbar dreieretning.

Propeller med akselomstyring kan benyttes på ordinære gear uten innebygget servo. Hydraulikksylinderen er bygget omkring selve akselen, og et aksialt stempel betjenes med en hydraulisk håndpumpe. Flere slike håndpumper kan benyttes dersom en trenger flere styreposisjoner.

Faste propellanlegg leverer vi stort sett til fritidsbåter. Nogva produserer aksling, hylse og pakkboks. Propell velges fra anerkjente leverandører.

 

 

  
 
 
Lukk

Takk for din henvendelse

Vi tar normalt kontakt innen 24timer.