HMS og KVALITET

 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Nogva konsernet har satt arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i system.  Gjennom et aktivt HMS-system ønsker konsernet å skape vekst og varige verdier, samt bidra med gode relasjoner til sine medarbeidere og samfunnet rundt seg.

Null-skade filosofien gjelder for alle Nogva konsernets aktiviteter. Vi vil derfor i vårt daglige arbeid tilstrebe å hindre enhver form for ulykke og helseskade, samt skape trivsel på arbeidsplassen. Dette skjer gjennom et HMS-system hvor helse og sikkerhet planlegges på lik linje med produksjon, service, teknikk og økonomi.

Som ett ledd i arbeidet med HMS er datterbedriften ET Hydraulikk AS sertifisert etter ISO 45001 som omhandler arbeidsmiljøet og vi trekker erfaringer av dette inn i resten av konsernet.

 Kvalitetssikring ISO 9001 (sertifikat)

Nogva konsernet (selskapene Nogva Motorfabrikk AS og ET Hydraulikk AS) har et ledelsesstyrt kvalitetssikringssystem i henhold til kravene i ISO 9001.  Selskapene ønsker, gjennom sitt dokumenterte kvalitetssikringssystem, å oppnå tilfredsstillende kvalitet og service på sine produkter og tjenester. Kontinuerlige forbedringer, godt lederskap og kundetilfredshet er blant flere kvalitetskriterier vi i Nogva alltid har i fokus.

Miljø ISO 14001 (sertifikat)

Gjennom styrte rutiner og kontinuerlig forbedring etterstreber vi å finne løsninger slik at det ytre miljøet ikke blir skadet eller forringet. Nogva konsernet har en målsetting om null rapporteringspliktige utslipp. Nogva konsernet har etablert et system for kildesortering.

 Nogva konsernet (selskapene Nogva Motorfabrikk AS og ET Hydraulikk AS) er sertifisert etter kravene i ledelsessystem for ytre miljø ISO 14001.

   

 
 
 
Lukk

Takk for din henvendelse

Vi tar normalt kontakt innen 24timer.