Åpenhetsloven

 
Nogva, bærekraft og redgjørelse om Åpenhetsloven
Nogva er en markedsledende norsk virksomhet innen fremdriftssystemer for båter, for er stort antall næringer, i tillegg til fritidsbåter, samt leveranse av aggregater. Vårt hovedkontor er i Haram, Ålesund kommune, og med datterselskap blant annet i Molde og Svolvær, med en omsetning på mer enn 400 mill., og nærmere 130 ansatte.

Dette innebærer at vi er i posisjon, og ønsker å bidra, til en bærekraftig og samfunns-ansvarlig virksomhet, både med hensyn til vår egen virksomhet, men også gjennom våre leverandører, partnere, produkter og kunders bruk av disse.

For oss i Nogva konsernet er bærekraft og menneskerettigheter en grunnleggende del av vårt DNA. Vi har over lengre tid arbeidet med bærekraft, forankret i prosess i styre, ledelse og organisasjon.

Dette arbeidet er strukturert ut fra ESG (Environment, Social, Governance) som en rød tråd gjennom prosessen. Vi har gjennom dette, og en vesentlighets betraktning, prioritert tiltak der vi kan ha størst positiv påvirkning.

Se våre prioriterte fokusområder lengre nede, hvor vi også knyttet til FN’ s bærekraftmål. Du kan også eventuelt be om vår bærekraftsrapport ved å henvende deg til sustainability@nogva.no

Vi er godt i gang med arbeidet med å knytte vår ESG rapportering og tiltak opp mot den anerkjente rapporteringsstandarden GRI (Global Reporting Initiative).

Våre prioriterte områder i år, er: 
 


 
En viktig del av vårt bærekrafts arbeid, spesielt innen ESG området Social/Samfunnsansvar er sammenfallende med menneskerettigheter og det som omfattes av det som ofte kalles Åpenhetsloven. Se mer om dette nedenfor.
 
Åpenhetsloven og redgjørelse  
 
Åpenhetsloven er «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» som trådte i kraft 1. juli 2022.  
 
Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er verdier i tråd med Nogvas DNA, og ledelse, styret støtter arbeidet knyttet til intensjonen i denne loven.
 
Loven fordrer en generell redgjørelse for hvordan vi håndterer denne loven, samt at vi stiller oss åpen for spesifikke spørsmål fra våre omgivelser. Vesentlige vurderinger og tiltak kan du finne i vår kortfattede Bærekraftsrapport (link)
    
Som implementering og oppfølging av Åpenhetsloven, har vi også etablert og gjennomført, blant annet nedenforstående prosesser, gjennomgått vår verdikjede, iverksatt retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 
For å begrense risiko og avdekke eventuelle ugunstige forhold har vi etablert og forankret
 
  • Etablert retningslinjer for gjennomføring aktsomhetsvurderinger  (link
  • Gjennomført vurderinger av ansvarlighet og prioritert områder/virksomheter ut fra størrelse, påvirkning og risiko
  • Kommunisert våre etiske retningslinjer for leverandører (link
  • Innarbeidet etiske retningslinjer i våre nyere kontrakter,
  • Gjennomført spørreundersøkelser, Code Of Conduct til prioriterte leverandører (link
 
Tiltak ut fra funn i perioden
 
Vi har ikke avdekket bekymringsverdige forhold siste år, og derfor ikke p.t. iverksatt spesifikke tiltak i denne forbindelse.
 
Arbeid videre
 
Vi er bevisst på at dette er et løpende arbeid og har også implementert kontinuerlig oppfølging i forbindelse med vårt arbeid med ISO. Vi er mangeårig innehaver av ISO sertifikater på 9001 / 14001
 
Vi har forankret og utpekt ansvarlige for håndtering av loven. Om du har spesifikke spørsmål som ikke er kommuniser gjennom våre generelle redegjørelser, kan du sende begrunnet spørsmål til disse via sustainability@nogva.no
    
 
Kjell Norvoll
CEO

 
 
 
Lukk

Takk for din henvendelse

Vi tar normalt kontakt innen 24timer.