Nogva Heimdal Propulsion bygger nytt industribygg i Molde

 

 

Nogva Heimdal Propulsion AS fikk i november i fjor beskjed om at de måtte ut av eksisterende lokaler i Molde innen utgangen av 2020.  Nå bygger Nogva Heimdal Propulsion nytt industribygg i Årødalen, som er forventet ferdigstilt i oktober/november 2020. 

Nybygg i Molde
Det var et sterkt ønske fra daglig leder Svein Tore Tande og de ansatte at bedriften fortsatt skulle være et Molde-selskap, og de er derfor svært glade for beslutningen om å bygge nytt industribygg i Molde. Vi er også veldig tilfredse med Molde kommune, som ved Nils Bjørn Venås og ordfører Torgeir Dahl i spissen, skaffet selskapet en tomt på kort varsel. Dette la grunnlaget for at prosjektet var mulig å gjennomføre. 

Tomten i Årødalen er allerede under opparbeiding og bygget er forventet ferdigstilt i månedsskiftet oktober/november 2020. Valgte entreprenør er SH-Total AS, Sunndalsøra. 

Hadde flere alternativer
Nogva konsernet har aktiviteter på flere steder og flytting av selskapet til Sunnmøre var et alternativene som ble vurdert. Nogva Heimdal Propulsion har hatt en veldig god utvikling de siste årene, og Nogva konsernet har derfor stor tro på at den positive utviklingen til selskapet vil fortsette. Dette er en del av grunnlaget for beslutningen om å bygge et nytt industribygg i Årødalen.  

Styrker Nogva konsernet 
Det nye industribygget i Molde er en riktig satsing, som gjør at vi nå kan levere løsninger i et høyere effektområde enn tidligere og potensiale for konsernet i dette segmentet er stort.  

Nogva Motorfabrikk AS inngikk i 2017 en avtale om kjøp av 51% i Heimdal Propulsion med opsjon på å kjøpe seg ytterligere opp. I dag eier Nogva konsernet 91% av aksjene i selskapet.

 
 
 
Lukk

Takk for din henvendelse

Vi tar normalt kontakt innen 24timer.